Rosenmetoden, Tidigare liv QHHT eller Suggestionsterapi - vägen till ditt inre

Personlig terapi för att hitta ditt sanna jag

Helix Händer, den personliga praktiken i Skaraborg.

1.

Rosenmetoden

Mjuk och inkännande kroppsterapi för avspänning och kontakt med ditt inre.

"- Med våra händer går vi in och möter muskelspänningar, för de har glömt att de är spända. När musklerna blir medvetna om sina spänningar får de en möjlighet att slappna av. Då kan minnen, bilder och känslor komma upp till ytan."

Marion Rosen

Kropp och sinne hänger ihop

Livet formar oss. Det vi är med om kan skapa omedvetna mönster i såväl beteende som kroppshållning. Efter ett tag kan detta börja skava, muskelsmärta uppstå och man upplever begränsningar i livet.

När muskelspänningar släpper kan du få kontakt med undermedvetna känslor och minnen, som finns ”infrysta” i muskler och kroppshållning. Rosenmetoden är på ett vis en ”muskulär genväg” till ditt känsloliv. Genom att känna igen och acceptera det som kommer upp till ytan, kan såväl fysiska som känslomässiga smärtor försvinna. På sikt kan detta leda till ökad självkännedom, vilket ger möjlighet till förändringar i livet.

Rosenmetoden fungerar utmärkt som ren avslappning, stresshantering och hjälp vid muskelsmärta utan att för den skull behöva beröra känslolivet.

Hur går en behandling till?

Du ligger på en behandlingsbänk. Terapeuten håller mjukt och inkännande på spända muskler och låter dig bli medveten om din kropp i din egen takt. Detta ger en djup och trygg avslappning samtidigt som musklerna blir varsamt påminda om vad de gör och ges en chans att släppa taget på djupet. Finns behov för samtal inför och/eller efter behandlingen ordnar vi tid för det.

Behandlingen tar cirka 50 minuter och räkna med minst en och en halv timme för själva besöket. Naturligtvis råder full diskretion.

När är det inte lämpligt att få rosenbehandlingar?

Om du är i en livskris och behöver "hålla ihop" är det bättre att vänta med djuplodande terapier tills livet är stabiliserat igen. Om du är in ett pågående missbruk, är det heller inte lämpligt att ta behandling.

Pris: 600 kr

2.

Tidigare liv - QHHT

Läkning genom tidigare liv och djupare kontakt med dig själv.

Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT, är en unik metod för helande av kropp och själ; en kombination av djup avspänning (hypnos), upplevelser av tidigare liv och samtal med det undermedvetna - eller det Högre jaget.  Du befrias från kroppsliga och själsliga hinder för att kunna bli den du är menad att vara. Metoden utvecklades av Dolores Cannon, hypnosterapeut, författare och föreläsare.

I ett djupt avslappnat tillstånd kan ditt dagsmedvetna jag sättas åt sidan och ge möjlighet till direktkontakt med det Högre Jaget. Där kan helande ske och du kan få svar på dina livsfrågor och bli hjälpt - av dig själv! - på ett sätt som du annars inte har tillgång till.

Dina upplevelser av tidigare erfarenheter som det Högre Jaget väljer att visa, ger en ökad förståelse för livet här och nu.

Gott om tid för tid​igare liv

En session med QHHT tar tre till fyra timmar. Vi har gott om tid på oss för det förberedande samtalet, där jag får reda på lite mer om dig och det du vill ha ut av sessionen. Därefter får du lägga dig bekvämt till rätta och vi börjar den djupa avspänningen, hypnosen.

Jag guidar dig tillbaka till ett tidigare liv och vi utforskar det som ditt Högre Jag har valt för dig att uppleva och som gynnar dig i nuvarande liv.  Därefter har vi ett samtal där ditt Högre Jag får svara på alla dina frågor - vilka du nu ser från ett högre perspektiv. Efter sessionen går vi igenom det du upplevt i lugn och ro.

Hela sessionen spelas in, så att du kan gå tillbaka och lyssna på dina upplevelser och svar. Detta är en del av processen. 

Förberedelser

Du förbereder dig genom att ha funderat ut och skrivit ner de frågor du vill ha svar på och om det är något du söker läkning för. Du har också med dig något att spela in sessionen med (en smartphone eller diktafon t ex).

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om regression, tidigare liv och helande eller boka en session!

Pris: 900 kr

3.

Suggestionsterapi

Förändra hindrande tankesystem genom kärleksfulla förslag.

Tanken styr handling och med nya tankar kan handlingsmönster förändras. Suggestionsterapi är ett sätt att föreslå för dina tankar sanningar, som hjälper dig att komma loss från oönskade beteenden eller tankesystem. Kanske säger dina tankar till dig att det är farligt att tala inför människor att du behöver röka eller att du inte är tillräckligt bra.

Under djup avspänning, eller hypnos, föreslår sussestionterapin andra förhållningssätt. När du är djupt avspänd är ditt undermedvetna mottagligt för nya, positivt kärleksfulla och stärkande tankar, som du vill bäras av istället för de som tidigare hindrat dig. Det du hör får fäste även i ditt dagsmedvetna tillstånd. Och eftersom du nu tänker annorlunda, ger hjärnan andra direktiv till dina handlingar. Du kan befrias från hindrande vanor, rädslor eller annat som begränsar ditt liv.

Djup och trygg avspänning

Inför en behandlingssession har du och jag ett längre samtal på telefon om vad det är du vill ha hjälp med. Detta för att jag ska kunna förbereda det vi ska jobba med när du kommer.

Innan vi börjar sitter vi ner och pratar lite, så du kan landa i lugn och ro. Det är viktigt att du känner dig trygg med det vi ska jobba med under sessionen - det är dina önskemål som styr. När sedan sessionen startar får du lägga dig bekvämt till rätta. På det viset kan du släppa kroppen och bara lyssnar till det jag säger.

Under min ledning blir du djupt avspänd och kan sedan ta emot det jag föreslår för ditt undermedvetna. Ingenting händer utan ditt medgivande, du är helt medveten under hela sessionen och har full kontroll. Du låter bara ditt analytiska tänkande ta rast ett litet tag.

Du behöver inte förbereda dig innan, bara komma med ett öppet sinne.

Sessionen tar en till två timmar. Efteråt är det fint om du har lite egentid avsatt, så du kan låta ditt sinne landa i det som hänt.

Pris: 900 kr