Bli den du är menad att vara

Rosenmetoden, QHHT Tidigare liv, Suggestionsterapi

Behandlingar för kropp och själ

Jag hjälper dig att befria dig från det som hindrar din fulla potential.
Individuella sessioner med skräddarsydda terapier.

Rosenmetoden

Inkännande kroppsterapi hjälper dig att släppa spänningar för att hitta ditt inre.

QHHT - regression o. helande

Återupplev tidigare liv för fördjupad förståelse och helande i ditt nuvarande.

Suggestionsterapi

Förändra beteendemönster genom positivt tänkande och nya tankesystem.

Om Helix Händer

Kristina Klingener är certifierad rosenterapeut och QHHT-terapeut nivå 1 samt diplomerad i suggestionsterapi.

"I mina behandlingar fokuserar jag på att guida dig på din inre resa med den metod som passar dig bäst. Jag stöttar dig i din process och hjälper dig att möta dig själv på djupet. Vi har gott om tid för våra möten och naturligtvis råder full diskretion.
Jag tar emot för behandlingar i lantlig miljö i Skaraborg (mellan Skövde, Falköping och Skara). Närheten till Hornborgasjön skapar en fridfull plats för förändring. Resan dit blir den ställtid du behöver för att släppa vardagen och få vara med dig själv ett litet tag."
Varmt välkommen!

Personlig terapi för att hitta

ditt sanna jag

Rosenmetoden - kroppens väg till ditt inre

Inkännande kroppsterapi enligt Marion Rosen. För avspänning och kontakt med ditt inre.

"- Med våra händer går vi in och möter muskelspänningar, för de har glömt att de är spända. När musklerna blir medvetna om sina spänningar får de en möjlighet att slappna av. Då kan minnen, bilder och känslor komma upp till ytan."

Marion Rosen, fysioterapeut och grundare av Rosenmetoden

Kropp och sinne hänger ihop

Livet formar oss. Det vi är med om kan skapa omedvetna mönster i såväl beteende som kroppshållning. Efter ett tag kan detta börja skava, muskelsmärta uppstå och man upplever begränsningar i livet.

När muskelspänningar släpper kan du få kontakt med undermedvetna känslor och minnen, som finns ”infrysta” i muskler och kroppshållning. Rosenmetoden är på ett vis en ”muskulär genväg” till ditt känsloliv. Genom att känna igen och acceptera det som kommer upp till ytan, kan såväl fysiska som känslomässiga smärtor försvinna. På sikt kan detta leda till ökad självkännedom, vilket ger möjlighet till förändringar i livet.

Rosenmetoden fungerar även utmärkt som ren avslappning, stresshantering och hjälp vid muskelsmärta utan att för den skull behöva beröra känslolivet. Det är du själv som bestämmer hur djupt du vill nå.

Hur går en behandling till?

Du ligger på en behandlingsbänk. Terapeuten håller mjukt och inkännande på spända muskler och låter dig bli medveten om din kropp i din egen takt. Detta ger en djup och trygg avslappning samtidigt som musklerna blir varsamt påminda om vad de gör och ges en chans att släppa taget på djupet. Finns behov för samtal inför och/eller efter behandlingen ordnar vi tid för det.

Behandlingen tar cirka 50 minuter och räkna med minst en och en halv timme för själva besöket. Efteråt är det bra att vara lite ifred med sig själv och låta upplevelsen sjunka in.

När är det inte lämpligt att få rosenbehandlingar?

Om du är i en livskris och behöver "hålla ihop" är det bättre att vänta med djuplodande terapier tills livet är stabiliserat igen. Om du är in ett pågående missbruk är det heller inte lämpligt att ta behandling.

Pris: 600 kr

QHHT - regression och läkning

Läkning genom tidigare liv och samtal med ditt undermedvetna

Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT, är en unik metod för helande av kropp och själ; en kombination av djup avspänning (hypnos), upplevelser av tidigare liv och samtal med det undermedvetna - eller det Högre jaget.  Du befrias från kroppsliga och själsliga hinder för att kunna bli den du är menad att vara. Metoden utvecklades av Dolores Cannon, hypnosterapeut, författare, föreläsare och lärare.

I ett djupt avslappnat tillstånd kan ditt dagsmedvetna jag sättas åt sidan och ge dig möjlighet till direktkontakt med det Högre Jaget. Där kan helande ske och du kan få svar på dina livsfrågor och bli hjälpt - av dig själv! - på ett sätt som du annars inte har tillgång till.

De upplevelser av tidigare erfarenheter som det Högre Jaget väljer att visa, ger en ökad förståelse för livet här och nu.

Gott om tid för tid​igare liv

En session med QHHT tar tre till fyra timmar. Vi har gott om tid på oss för det förberedande samtalet, där jag får reda på lite mer om dig och det du vill ha ut av sessionen. Därefter får du lägga dig bekvämt till rätta och vi börjar den djupa avspänningen.

Jag erbjuder metod och guidning, men det är hela tiden du själv som styr förloppet.

Resan till tidigare liv

Jag guidar dig tillbaka till ett tidigare liv. Tillsammans utforskar vi det liv som ditt Högre Jag har valt för dig att uppleva och som gynnar dig i din nuvarande livssituation. Därefter har vi ett samtal där ditt Högre Jag får svara på dina frågor - vilka du nu kan förstå från ett högre perspektiv.  Efter sessionen går vi igenom det du upplevt i lugn och ro.

Hela sessionen spelas in, så att du efteråt kan gå tillbaka och lyssna på dina upplevelser och svar. Detta är en del av processen.

Förberedelser

Du förbereder dig genom att ha funderat ut och skrivit ner de frågor du vill ha svar på och om det är något du söker läkning för. Du har också med dig något att spela in sessionen med, till exempel en smartphone.

Pris: 900 kr

Effektiv suggestionsterapi

Förändra hindrande tankesystem genom kärleksfulla förslag

Tanken styr handling och med nya tankar kan handlingsmönster förändras. Kanske säger dina tankar till dig att det är farligt att tala inför människor, att du måste röka eller att du inte är tillräckligt bra. Suggestionsterapin föreslår nya  förhållningssätt, som hjälper dig att komma loss från oönskade beteenden eller tankesystem.

Djup och trygg avspänning

Under djup avspänning, eller hypnos, är ditt undermedvetna mottagligt för nya, positivt kärleksfulla och stärkande tankar. Tankar som du vill bäras av istället för de som tidigare hindrat dig. Det du hör får fäste även i ditt dagsmedvetna tillstånd. Och eftersom du nu tänker annorlunda, ger hjärnan andra direktiv till dina handlingar. Du kan befrias från hindrande vanor, rädslor eller annat som begränsar ditt liv.

Hur går en behandling till?

Inför en behandlingssession har du och jag ett längre samtal på telefon om vad det är du vill ha hjälp med. Detta för att jag ska kunna förbereda det vi ska jobba med när du kommer.

Innan vi börjar sitter vi ner och pratar lite, så du kan landa i lugn och ro. Det är viktigt att du känner dig trygg med det vi ska jobba med under sessionen - det är enbart dina önskemål som styr. När sedan sessionen startar får du lägga dig bekvämt till rätta. På det viset kan du släppa kroppen och bara lyssnar till det jag säger.

Under min ledning blir du djupt avspänd och i det hypnotiska tillståndet kan ditt undermedvetna ta emot det jag föreslår. Ingenting händer utan ditt medgivande, du är parallellt medveten under hela sessionen och har själv full kontroll. Du låter bara ditt analytiska tänkande ta rast ett litet tag.

Du behöver inte förbereda dig innan, bara komma med ett öppet sinne.

Efter telefonsamtalet och mina förberedelser tar själva sessionen en till två timmar. Efteråt är det fint om du har lite egentid avsatt, så du kan låta ditt sinne landa i det som hänt.

Pris: 900 kr

Kontakta mig

Har du frågor, funderingar eller vill boka din behandling? Kontakta mig på 0707-809020 eller skicka ett mejl till info@helixhander.se.

Hornborga Dalen, 52198 BRODDETORP

0707-809020

info@helixhander.se

Tar emot enligt överenskommelse

Börja din inre resa nu

Låt oss ta första steget tillsammans. Välkommen att fördjupa kontakten med ditt inre.