top of page

QHHT

Läkning genom tidigare liv

Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT, är en unik metod för helande av kropp och själ; en kombination av djup avspänning (hypnos), upplevelser av tidigare liv och samtal med det undermedvetna - eller det Högre jaget.  Du befrias från kroppsliga och själsliga hinder för att kunna bli den du är menad att vara.

Metoden utvecklades av Dolores Cannon, hypnosterapeut, författare och föreläsare.


I ett djupt avslappnat tillstånd kan ditt dagsmedvetna jag sättas åt sidan och ge möjlighet till direktkontakt med det Högre Jaget. Där kan helande ske och du kan få svar på dina livsfrågor och bli hjälpt - av dig själv! - på ett sätt som du annars inte har tillgång till.

De upplevelser av tidigare erfarenheter - i tidigare liv - som det Högre Jaget väljer att visa, ger en ökad förståelse för livet här och nu.


bottom of page