top of page

Marion Rosen

               " - Det här arbetet handlar om förändring, från den

vi tror att vi är till den vi verkligen är."

Rosenmetoden skapades av Marion Rosen. Hon föddes i Tyskland 1914 och flydde från Nazityskland till USA, där hon startade sin verksamhet som sjukgymnast. Hon fann att fysisk avspänning genom närvarande och mjuk beröring inte bara gav smärtlindring utan även kunde ge klienten möjlighet att släppa psykiska trauman.

" De (klienterna) slappnade av i kroppen, och ofta börjde de prata om sig själva och om upplevelser de trott var glömda sedan länge. Många började till min förvåning gråta, och efter en kort stund kände de sig mycket bättre. (...)Och medan de berättade om sig själva började de slappna av, och smärtan släppte. Där hade jag nyckeln som jag till en början inte riktigt visste vad jag skulle göra med; det var bara ett faktum."

(Citat ur Rosenmetoden, kroppsbehandling för bättre livskvalitet av Marion Rosen med Susan Brenner, 2003)

The Rosen Institute startades på 70-talet för att lära ut metoden i USA och Marion kom själv till Sverige under 80- och 90-talen för att undervisa på Axelsons gymnastiska institut i Stockholm. Rosenmetoden lärs nu ut över hela världen och behandlingsmetoden ingår i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Marion Rosen lämnade jordelivet 2012. Hon var verksam in i det sista och kom att sprida en djup filosofi med sin behandlingsmetod: 

Marion Rosens vision

" - Rosenmetoden förändrar människor. Människor kommer i kontakt med sin potential.

Människor kommer i kontakt med sina känslor, särskilt med de känslor som inte har uttryckts

på länge, speciellt kärlek. Då förändras deras liv och deras omgivning förändras också. De

har en påverkan på människor runt omkring sig. Var än de är så blir det mera kommunikation,

mera förståelse och mera acceptans.

Min vision är att detta inte bara ska ske i den närmaste omgivningen utan att det ska spridas

över världen. Detta är en droppe i ansträngningen att förändra världen. Denna kraft transformerar

hat till en angelägenhet att aldrig behöva hata igen.

Det är en annan aspekt av detta arbete, när du slappnar av och låter din diafragma arbeta så som

den är skapt att arbeta i tre dimensioner, så får du en känsla av tillit och ofta infinner sig ett tillstånd

av att släppa taget och människor säger ”Jag känner frid nu”. I det tillståndet kommer du i kontakt

med någonting som är bortom dina begränsningar, någonting som är större än dig själv och som

kan kallas universum, alltet, ovillkorlig kärlek eller Gud, vad du än väljer för ord."

(Marion Rosens ord från slutet av 1990-talet)

bottom of page