top of page

Förändra hindrande tankesystem

genom kärleksfulla förslag


Tanken styr handling och med nya tankar kan handlingsmönster förändras. Suggestionsterapi är ett sätt att föreslå för dina tankar nya sanningar, som hjälper dig att komma loss från oönskade beteenden eller tankesystem. Kanske säger dina tankar till dig att det är farligt att tala inför människor, att du behöver röka eller att du inte är tillräckligt bra.


Under djup avspänning (det som faktiskt är hypnos) föreslår suggestionsterapin andra förhållningssätt. När du är djupt avspänd är ditt undermedvetna mottagligt för nya, positivt kärleksfulla och stärkande tankar, som du vill bäras av istället för de som tidigare hindrat dig.


Det du hör får fäste även i ditt dagsmedvetna tillstånd. Och eftersom du nu tänker annorlunda, ger hjärnan andra direktiv till dina handlingar. Du kan befrias från hindrande vanor, rädslor eller annat som begränsar ditt liv.


bottom of page