top of page

Gott om tid för tidigare liv

En tidigare-liv-session tar ca tre timmar. Vi har gott om tid på oss för det förberedande samtalet, där jag får reda på lite mer om dig och det du vill ha ut av sessionen. Därefter får du lägga dig bekvämt till rätta och vi börjar den djupa avspänningen.

Ditt analytiska jag och dagsmedvetandet sätts tillfälligt åt sidan, så att du kan nå det undermedvetna, eller ditt Högre Jag. Där finns alla svar, alla minnen och där har du tillgång till kroppslig och själslig läkning.

Tidigare liv

Jag guidar dig tillbaka till ett tidigare liv och vi utforskar det som ditt Högre Jag har valt för dig att uppleva. Detta har betydelse för ditt nuvarande liv och kommer att ge dig en djupare förståelse för din livssituation. Därefter har vi ett samtal där du själv får svara på alla dina frågor - vilka du nu har möjlighet att se från ett högre perspektiv. Efter sessionen går vi igenom det du upplevt i lugn och ro.

Hela sessionen spelas in, så att du efteråt kan gå tillbaka och lyssna på dina upplevelser och svar. Detta är en del av processen.

Förberedelser

Du förbereder dig genom att ha funderat ut och skrivit ner de frågor du vill ha svar på och om det är något du söker läkning för. Du har också med dig något att spela in sessionen med (en smartphone eller diktafon t ex).

bottom of page