top of page

Rosenmetoden kan hjälpa dig som...

- lider av fysisk smärta t ex ryggsmärtor, ledbesvär, spänningshuvudvärk

- har muskelspänningar eller hållningsproblem

- lider av sömnlöshet eller trötthet

- har svårt att slappna av i en stressad vardag

- vill uppnå större kroppsmedvetande

- söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom

- söker en fysisk eller känslomässig förändring

Rosenmetoden är ett kraftfullt verktyg mot stress. Det är en värdefull teknik för personlig utveckling, för att finna vägen till sitt hjärta, hitta själen i sitt liv och kunna leva mer i nuet.

Maj, som tagit flera behandlingar, beskriver sin upplevelse:

         - "Det är en mycket behaglig behandling som både verkar avslappnande och smärtlindrande.

            Rosenbehandlingar får mig att känna kontakt med min kropp och öppnar mina sinnen."

När är det inte lämpligt att ta Rosenbehandlingar?

Det är inte lämpligt att ta behandlingar om du är i djup kris eller är i ett drogberoende/missbruk.

bottom of page